Cena za výcvik 960

ZAHAJENIE KURZU 18.7.2023, o 18.00hod.

 

Kondičné jazdy už od  50€  /  90 min

Výučba kurzu a záverečná skúška

Výučba pozostáva z teoretickej a z praktickej časti. Ich minimálny rozsah je stanovený zákonom č.93/2005 a vyhláškou MDaT č.349/2005. Pre obdržanie vodičského oprávnenia, je nutné absolvovať aj kurz prvej pomoci, na konci ktorého obdržíte certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Absolvovanie celého výcviku treba dokončiť najneskôr do jedneho roka od jeho začatia.

Po absolvovaní vodičského výcviku a obdržaní certifikátu z kurzu prvej pomoci, autoškola prihlási žiadateľa o vod. oprávnenie na záverečnú skúšku.

 
Teoretická časť

     Výcvik prebieha v nefajčiarskom prostredí. Teoretická časť výučby v rozsahu 32 lekcií sa 16 lekcií vykoná  v priestoroch Autoškoly Star na Wolkrovej ulici č.35 v Bratislave zbývajúce lekcie si účastník kurzu naštuduje dištančnou formov. Dni a časy teoretických prednášok si účastníci dohodnú spoločne na zahájení kurzu.  V tejto časti kurzu sa oboznámite:

  1. Výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
  2. Výučba konštrukcie a údržby vozidiel 
  3. Výučba teórie vedenia vozidla
  4.  Výučba zásad bezpečnej jazdy
  5. Špecifické ustanovenia týkajúce sa skupín AM, A1, A2, A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

Praktická časť

     Praktická časť výučby pozostáva z údržby motorových vozidiel a z praktickej jazdy.
     Účelom praktickej jazdy je naučiť žiaka plynule a bezpečne jazdiť v hustej premávke hlavného mesta SR. Dôraz sa tiež kladie na manipuláciu s vozidlom pri parkovaní. Prvú časť praktickej jazdy realizujeme na cvičnej ploche s vylúčením ostatných vozidiel.
      Výcvik vykonávame  najprv na autotrenažeri (dve jazdy,každá trvá 90min.) ďalšie 2 na cvičnej ploche  a po osvojení potrebných zručností, vykonávame nácvik jazdy v zavislosti na získaných zručnosti v miernej a nakoniec aj vo veľkej premávke. Vykonávame tiež  jazdu po cestách prvej triedy a jazdu po diaľnici.
     Vzhľadom na priaznivú polohu sídla autoškoly je presun na cvičnú plochu (cca 2km), do centra mesta alebo na diaľnicu (cca 3 km) časovo nenáročný. Nevznikajú tak počas jazdy neefektívne časy potrebné na presun. Celá jazda je zameraná na tú čast  výcviku, ktorú žiak práve  potrebuje. Výhodou, hlavne v začiatkoch praktických jázd, je mierna premávka s množstvom úzkych uličiek na sídlisku v blízkosti autoškoly.

Praktické jazdy: počet vyučovacích hodín praktických jázd je 38 a jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. Jazda začína aj končí v autoškole. Po dohode Je možné za príplatok realizovať začiatok a koniec jazdy na vami stanovenom mieste. Praktické jazdy si každý účastník kurzu plánuje individuálne v závislosti od nadobudnutých zručností  a  jeho časových možností a kapacitných možnosti autoškoly. Jazdy vykonávame cez pracovné dni, od 7.00hod  do večerných hodín.

 

Kurz prvej pomoci

    Kurz prvej pomoci vykonávajú firmy s akreditáciou od ministerstva zdravotníctva SR. Naša autoškola má dohodu s firmou, ktorá pre našich žiakov vykoná kurz za výhodných časových a finančných podmienok (30 eur). V prípade, že ste tento kurz už absolvovali, nie je potrebné ho opakovať. 

Záverečná skúška

     Po absolvovaní teoretickej, praktickej časti výcviku ako aj absolvovaní kurzu prvej pomoci, sa hradí poplatok za záverečnú skúšku a kolky (Tieto poplatky nie sú súčasťou ceny za výcvik). Následne Vás autoškola prihlási na záverečnú skúšku. Na záverečnú skúšku prihlasuje účastníkov kurzu v skupinkách (minimálne 6 üčastníkov v skupine)
Po prihlásení na záverečnú skúšku polícia do 30 dní stanoví termín záverečnej skúšky. Záverečná skúška sa vykonáva podľa paragrafu č.79 zákona č.8 z r.2009 Zb. a

Záverečná skúška pozostáva z:
-  teoretická časť: test na počítači na políci (40 otázok-trvanie maximálne 30 min)
-   praktickej jazdy na autocvičisku (trvanie maximálne 10 min)
-   skúška z jazdy v cestnej premávke (trvanie maximálne 30 min)