Cena za výcvik 900

.

ZAČIATOK KURZU 19.4.2023, o 18.00hod.

 

Fitness a další jízdy v délce 90 min 50€

Časté otázky

Cena

Čo je v cene výcvikového kurzu?

Cena kurzu zahŕňa:

  • Teoretická časť formou prednášok

  • Učebné materiály v elektronickej forme

  • Praktické jazdy (19 -každá trvá 90min). 

Platím okrem kurzu aj iné poplatky?

Poplatky za potvrdenie od lekára, poplatky za záverečnú skúšku a kurz prvej pomoci nie sú zahrnuté v cene za výcvik a je potrebné ich uhradiť bez ohľadu na výber autoškoly. Naša autoškola umožňuje svojim žiakom absolvovať povinný kurz prvej pomoci za zvýhodnených finančných podmienok.

Môžem platiť na splátky?

Áno, naša autoškola umožňuje platbu na splátky a to bez navýšenia! Na zahájenie do kurzu stačí uhradiť 50eur. Jazdy v praktickej časti kurzu sa potom hradia pred ich absolvovaním. To znamená, že ich môžete zaplatiť  naraz alebo každú jednu pred jej naplánovaní. Plánovať možno len tolko jázd koľko mate uhradené.

V koľkých rokoch sa môžem prihlásiť na vodičský kurz?

Na kurz sa môžete zapísať už v 16r. so súhlasom rodičov –zákonného zástupcu. Bližšie informácie o podmienkách Vám radi poskytneme osobne v sídle autoškoly.

Kde sa koná teoretická časť kurzu?

Výučba sa koná v nefajčiarskom prostredí v sídle autoškoly na Wolkrovej 35. Bližšie informácie ako sa k nám dostanete nájdete tu.

Dostanem nejaké výučbové materiály?

Počas kurzu dostanete  všetky výučbové materiály v elektronickej forme. Rovnako je možnosť si vyskúšať záverečné skúšky, ktoré prebiehajú formou testu a to buď elektronicky alebo v papierovej verzii, ako test, priamo v sídle autoškoly.

 

Praktická časť kurzu –jazdy:

Koľko jázd mám v cene výcviku?

Počet praktických jázd je 19 a jedna jazda trvá 90minút.  Najprv dve jazdy vykonáme na autotrenažéry, potom na autocvičisku. Po osvojení potreb- ných návykov pokračujeme v miernej premávke a po nadobudnutí potrebných zručností aj vo veľkej premávke a na diaľnici.

Ako sa plánujú jazdy?

Praktické jazdy si každý účastník kurzu plánuje individuálne v závislosti od svojich časových možností. Jazdy vykonávame denne od rána až do večerných hodín.

Kedy a kde začínajú jazdy?

Jazda začína aj končí v autoškole. Po dohode Je možné si za príplatok dohodnúť začiatok a koniec jazdy na Vami stanovenom mieste. Jazdy realizujeme od 7mej ráno v 1,5hod blokoch, pričom koniec poslednej jazdy je o 18tej hodine. Na základe dohody vieme dohodnúť za príplatok aj iné termíny napr. cez víkend.

Je možné si pridať jazdy, ak mám pocit, že si chcem pred skúškou ešte  precvičiť alebo posilniť svoje slabé miesta?

Áno, je to možné formou zakúpenia tzv. doplnkových jázd (nie sú povinné). Ich počet aj zloženie Vám odporučí  inštruktor na základe Vašich schopností a Vašej  potreby.

 

Záverečná skúška:

Čo musím spraviť, ak sa chcem prihlásiť na záverečnú skúšku?

Podmienkou k záverečnej skúške je absolvovať celú teoretickú a prektickú časť výcviku ako aj absolvovať kurz prvej pomoci. Následne je treba uhradiť poplatok za záverečnú skúšku a príslušné kolky.(Kolky v hodnote 33eur)

Ako sa prihlásim na záverečnú skúšku?

Na skúšky Vás prihlasuje autoškola u ktorej ste vykonali výcvik.  Autoškola zažiada Krajský dopravný inšpektorát o stanovenie termínu záverečnej skúšky. Po prihlásení stanový polícia do 30 dní termín skúšky.

Ako prebieha záverečná skúška a z čoho sa skladá?

Skúška sa skladá z troch častí:

  • Písomná časť max 20min: vykonáva sa formou testu, kde máte na výber z niekoľkých možností, pričom správna odpoveď je vždy iba jedna. Maximálny počet bodov je 55, pričom pre úspešné vykonanie  testu potrebujete získať minimálne 50.

  • Praktická časť max 10min na autocvičisku: vykonáva sa na parkovisku, pozostáva zo slalomu a následne parkovanie pozdĺžne a kolmo.

  • Praktická časť jazda v cestnej premávke: trvá 30min.

Čo sa stane ak nespravím časť skúšky?

  • Teoretická časť sa realizuje formou testu kde máte na výber z niekoľkých možností, pričom správna odpoveď je vždy iba jedna. V prípade neúspešnej skúšky z testu-ziskánie menej ako 50 z max.55, žiak nemôže pokračovať v ďalších častiach skúšky

  • V prípade úspešného  testu a neúspešnej jazdy na autocvičisku, žiak nemôže pokračovať v ďalšej časti skúšky a bude  opakovať iba autocvičisko a jazdu v cestnej premávke.

  • V prípade neúspešnej skúšky v cestnej premávke bude žiak opakovať iba skúšku v cestnej premávke.

Pri opakovaní záverečnej skúšky je potrebné uhradiť aj príslušné správne poplatky!

Môžem opakovať záverečnú skúšku?

Okrem prvého termínu skúšky sú možné dva opravné termíny, avšak medzi  prvým a posledným termínom nesmie uplynúť viac ako 6 mesiacov.
V prípade, že žiak neuspel ani na druhý opravný termín alebo nestihol opravnú skúšku do 6 mesiacov od prvej skúšky, musí absolvovať celý výcvik odznova!