Cena za výcvik 960

ZAHAJENIE KURZU 18.7.2023, o 18.00hod.

 

Kondičné jazdy už od  50€  /  90 min

Časté otázky

Cena

-Čo je v cene výcvikového kurzu?

Cena kurzu zahŕňa:

  • Teoretická časť 

  • Učebné materiály v elektronickej forme

  • Praktické jazdy (19 -každá trvá 90min). 

Platím okrem kurzu aj iné poplatky?

Poplatky za potvrdenie od lekára, poplatky za záverečnú skúšku a kurz prvej pomoci nie sú zahrnuté v cene za výcvik a je potrebné ich uhradiť bez ohľadu na výber autoškoly. Naša autoškola umožňuje svojim žiakom absolvovať povinný kurz prvej pomoci za zvýhodnených finančných podmienok.

Môžem platiť na splátky?

Áno, naša autoškola umožňuje platbu na splátky ! Na zaradenie do kurzu je potrebné uhradiť  minimálne100eur. V prípade platby na splátky je možné plánovať  tolko jázd  čo odpovedá  uradenej časti kurzovného. 

V koľkých rokoch sa môžem prihlásiť na vodičský kurz?

Na kurz sa môžete zapísať už v 16r. so súhlasom rodičov –zákonného zástupcu. Bližšie informácie o podmienkách Vám radi poskytneme osobne v sídle autoškoly.

Kde sa koná teoretická časť kurzu?

Výučba sa koná v nefajčiarskom prostredí v sídle autoškoly na Wolkrovej 35. Bližšie informácie ako sa k nám dostanete nájdete tu.

Dostanem nejaké výučbové materiály?

Počas kurzu dostanete  všetky výučbové materiály v elektronickej forme. 

 

Praktická časť kurzu –jazdy:

Koľko jázd mám v cene výcviku?

Počet praktických jázd je 19 a jedna jazda trvá 90minút.  Najprv dve jazdy vykonáme na autotrenažéry, potom na autocvičisku. Po osvojení potreb- ných návykov pokračujeme v miernej premávke a po nadobudnutí potrebných zručností aj vo veľkej premávke a na diaľnici.

Ako sa plánujú jazdy?

Praktické jazdy si každý účastník kurzu plánuje individuálne v závislosti od svojich časových možností účastníka kurzu a kapacitných možností autoškoly.

Kedy a kde začínajú jazdy?

Jazda začína aj končí v autoškole. Po dohode Je možné si za príplatok dohodnúť začiatok a koniec jazdy na Vami stanovenom mieste

Je možné si pridať jazdy, ak mám pocit, že si chcem pred skúškou ešte  precvičiť alebo posilniť svoje slabé miesta?

Áno, je to možné formou zakúpenia tzv. doplnkových jázd (nie sú povinné). Ich počet aj zloženie Vám odporučí  inštruktor na základe Vašich schopností a Vašej  potreby.

 

Záverečná skúška:

Čo musím spraviť, ak sa chcem prihlásiť na záverečnú skúšku?

Podmienkou k záverečnej skúške je absolvovať celú teoretickú a prektickú časť výcviku ako aj absolvovať kurz prvej pomoci. Následne je treba uhradiť poplatok za záverečnú skúšku a príslušné kolky.(Kolky v hodnote 50eur)

Ako sa prihlásim na záverečnú skúšku?

Na skúšky Vás prihlasuje autoškola u ktorej ste vykonali výcvik.  Autoškola zažiada Krajský dopravný inšpektorát o stanovenie termínu záverečnej skúšky. Po prihlásení stanový polícia do 30 dní termín skúšky.

Ako prebieha záverečná skúška a z čoho sa skladá?

Skúška sa skladá z troch častí:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Teoretická časť max 30min: --      -  teoretická časť sa vykonáva formou testu na policii

  • Praktická časť max 10min na autocvičisku: vykonáva sa na parkovisku, pozostáva zo slalomu a následne parkovanie pozdĺžne a kolmo.

  • Praktická časť jazda v cestnej premávke: trvá 30min.

Čo sa stane ak nespravím časť skúšky?

  • V prípade úspešného  testu a neúspešnej jazdy na autocvičisku, žiak nemôže pokračovať v ďalšej časti skúšky a bude  opakovať iba autocvičisko a jazdu v cestnej premávke.

  • V prípade neúspešnej skúšky v cestnej premávke bude žiak opakovať iba skúšku v cestnej premávke.

Pri opakovaní záverečnej skúšky je potrebné uhradiť aj príslušné správne poplatky!

Môžem opakovať záverečnú skúšku?

Okrem prvého termínu skúšky sú možné tri opravné termíny, medzi  prvým a posledným termínom nesmie uplynúť viac ako 6 mesiacov.
V prípade, že žiak neuspel ani na tretí  opravný termín alebo nestihol opravnú skúšku do 6 mesiacov od prvej skúšky, musí absolvovať celý výcvik odznova!